Φόρτωση ...

BBC ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων από αποχετέυσεις 

Μεταφορά λυμάτων από βόθρους.

Αποστράγγιση βρόχινων υδάτων.

Αντληση υγρών με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά και νημάτια.

 

Ακαθάρτων Υδάτων - Ομβρίων BBC PUMPS τύπου SEMISOM dirty
Ακαθάρτων - Λυμάτων BBC PUMPS τύπου SEMISOM wastewater 

Λυμάτων BBC PUMPS τύπου SEMISOM 50/65


Λυμάτων BBC PUMPS τύπου SEMISOM 80

Αντλιοστάσιο λυμάτων BBC PUMPS SEMIBOX